Coach / Master Coach - anlp-rm.eu

Du-te la conținut

Meniul principal :

Coach / Master Coach

Nivele de formare

NLP Coach

In prezent asociatia nu ofera formari de coach respectiv master coach. Programa este gata si vom reveni cu detalii deindata ce va exista suficienta cerere de formare din partea membrilor ANLP RM.

Curriculum NLP Coach / Master Coach EANLP (DVNLP)

CURRICULUM Coach ANLP RM/Master Coach ANLP RM

Condiţii de participare

• Certificat de absolvire al unui NLP - Practitioner training ANLP RM sau echivalent pentru Coach ANLP RM.
• Certificat de absolvire al unui NLP-Master training ANLP RM sau echivalent pentru Master Caoch ANLP RM.
Certificarea NLP-Master poate avea loc înainte, în timpul sau după formarea de Coach.
• Vîrsta minimă la înmînarea certificatului (diplomei) va fi de 25 de ani. Studii superioare.

Calificarea formatorilor

• Înainte de training proiectul de training inclusiv materialele informative şi de reclamă vor fi prezentate pentru aprobare la ANLP RM.
• Înainte de training documentele de calificare ale formatorilor principali vor fi prezentate pentru verificare şi aprobare la ANLP RM.

Formatorii primesc în decurs de 14 zile răspunsul scris la cerere.

Durata


• Durata obligatorie de training 144 sau mai multe ore de training inclusiv testare, împărţite pe 18 sau mai multe zile de training.
• După testare sunt necesare minimum 15 ore de supervizare individuală sau în grup condusă de un formator principal certificat ANLP RM, sau echivalent, cu competenţa de formare Coach.
• Sunt recomandate minimum 40 de ore de supervizare şi/sau intervizare în grupe de pregătire practică (Peer Group) pe parcursul training-ului.

Desfăşurarea

• Training-ul este conceput de minimum 2 formatori principali certificaţi ANLP RM, sau echivalent, cu competenţa de formare Coach care conduc training-ul împreună sau alternativ.
• Recomandare: cei 2 formatori să provină din institute NLP diferite.

Mărimea grupei


• O grupă de training este formată din cel puţin 6 (şase) participanţi la training.

Calificarea formatorilor

• Formator principal certificat ANLP RM, sau echivalent, cu competenţa de formare Coach
• Master Trainer ANLP RM, sau echivalent, cu competenţa de formare Coach

Conţinuturi minime

Conţinuturile formării de Coach sunt impărţite în 5 (cinci) subdomenii:

1. Atitudinea de bază a unui Coach
2. Marketing
3. Crearea condiţiilor şi a unui cadru adecvat pentru procesul de coaching
4. Competenţa metodică
5. Supervizarea

1. Atitudinea de bază a unui Coach ANLP RM

• Îndatorire etică faţă de viaţă
• Tratarea cu respect a diferitelor modele despre lume
• Respect faţă de felul diferit de a fi al oamenilor
• Imaginea despre om, obiectiv, etică, integritate
• Atitudine de bază sistemică şi constructivistă

2. Marketing

• Achizitia clientilor,
• Definirea profilului propriu de coach
• Dezvoltarea unui concept propriu de coaching

3. Crearea conditiilor si a unui cadru adecvat pentru procesul de coaching

Managementul contactelor:

• clarificarea „comenzii”
• oferta de coaching
• „comenzile capcană”  
• clarificarea solicitării clientului
• abordarea de perspective multiple în cazurile în care clientul şi beneficiarul nu sunt aceeaşi persoană
• Setting-Management
• generarea şi urmărirea unor obiective de coaching motivante şi bazate pe valori
• generarea unei atmosfere de coaching relevante (spaţial şi temporal)
• acordurile reciproce şi contractul de consiliere

4. Competenţa metodică

• Arta de a pune întrebări: sistemice, orientate pe soluţie, utilizare sigură a tehnicilor de a pune întrebări explicite şi implicite (hipnotice).
• Materiale şi metode ajutătoare pentru structurarea sistemică a procesului şi condiţiilor de coaching: figuri, obiecte, carduri etc.
• Analiza individuală, generarea şi managementul resurselor clientului
• Flexibilitate în conducerea proceselor (capacitatea de a acţiona variabil între nivelele de conţinut, de relaţie şi de proces).
• Utilizarea profesionistă a informaţiilor procesuale implicite (spaţiale şi de relaţie): postura, modul clientului de a  sta pe scaun, poziţia în încăpere etc.
• Capacitatea de a utiliza o comunicare atît directă cît şi acoperită orientată către ţelul dorit.
• Elaborarea şi darea de teme (pentru acasă) care favorizează dezvoltarea clientului.
• Gestionarea adecvată a fenomenelor de transfer şi contratransfer precum şi a tiparelor recursive.
• Cunoştinţe în domeniul bazelor neurobiologice ale schimbării.

Abordări şi metode de coaching din domeniile:

• NLP
• Terapia centrată pe obiective şi soluţii
• Analiza tranzacţională
• Terapia centrată pe persoană
• Terapia provocativă
• Intervenţii sistemice
• Intervenţii constructiviste
• Neuropsihoterapie
• Terapia Gestalt
• Hipnoterapia
• Terapia prin mişcare
• Terapia prin artă
• Terapia comportamentală
• Mediere
• Constelaţia familială
• Kinesiologie
• Terapia raţional emotivă RET
• Tehnici de relaxare
• Psihologie energetică
• Terapia cognitivă
• Comunicarea nonviolentă
• Teamcoaching
• Managementul conflictelor
• pentru alte metode şi abordari de coaching e necesară o examinare individuală.

5. Supervizare

• Supervizarea documentaţiilor de caz
• Supervizare coach

Lucrarea de diplomă

Lucrarea de diplomă are 3 capitole tematice:

• Profilul personal în calitate de Coach
• Conceptul personal de coaching
• Trei (3) documentaţii de caz (scris şi/sau cu documentaţie video)
• Privitor la aceste capitole are loc un Feed-back calitativ exigent al formatorilor certificaţi cu competenţa de formare coach
• Concepţia şi planul exact de desfăşurare a lucrării de diplomă va fi stabilit scris în comun acord cu formatorii certificaţi cu competenţa de formare coach.

Criterii de numire si certificare Coach ANLP RM

Pentru numirea acordarea certificatului de Coach ANLP RM trebuie îndeplinite următoarele criterii:

• Persoana este adecvată pentru profesia de Coach
• Absolvirea formării de Coach inclusiv susţinerea cu succes a lucrării de diplomă
• Angajamentul de a se conforma normelor codului etic profesional
• NLP-Practitioner ANLP RM sau echivalent
• Vîrsta de cel putin 25 de ani la înmanarea certificatului.

Criterii de numire şi certificare Master Coach ANLP RM


Pentru numirea acordarea certificatului de Coach ARONLP trebuie îndeplinite următoarele criterii:

• Persoana este adecvată pentru profesia de Coach
• Absolvirea formării de Coach inclusiv susţinerea cu succes a lucrării de diplomă
• Angajamentul de a se conforma normelor codului etic profesional
• NLP-Master ANLP RM sau echivalent
• Vîrsta de cel puţin 25 de ani la înmanarea certificatului

Conţinutul certificatului Coach ANLP RM / Master Coach ANLP RM

Certificatul NLP-Coach ANLP RM trebuie să conţină următoarele detalii:

1. Afirmaţia de conformitate cu privire la respectarea standardelor ANLP RM
2. Ştampila ANLP RM şi sigiliul de calitate ANLP RM – Coach / Master Coach
3. Durata formării în zile şi ore de training
4. Data calendaristică a primei şi a ultimei zile de formare
5. Semnătura formatorilor principali certificaţi ANLP RM, sau echivalent, cu competenţa de formare Coach
6. Titlul: Coach ANLP RM/ Master Coach ANLP RM

Criterii pentru recunoasterea ca formator principal ANLP RM cu competenţa de formare Coach


Pentru recunoaşterea ca formator principal cu competenţa de formare Coach trebuie îndeplinite următoarele criterii:

• Formator principal ANLP RM (Master Trainer) sau echivalent cu o vechime de minimum 3 ani.
• 500 de ore de experienţa de training de la numirea ca Master Trainer documentate adecvat.
• Cel puţin 3 formări NLP-Practitioner documentate adecvat.
• De 3 ani recunoscut ca Master Coach ANLP RM sau echivalent începînd de la 01.01.2015.
• Trei ani de experienţă de coaching cu cel puţin 150 de ore de coaching documentate pe formularul 2003-C1 şi prin 3 referinţe cu documentaţii de caz pe formularul 2003-C2. Unul dintre cazurile documentate trebuie să fie mai vechi de 3 ani.
• Cel putin o asistenţă la o formare de Coach ANLP RM sau un seminar de specialitate ANLP  RM, sau echivalent, pînă la 01.01.2015.

Intrarea în vigoare: 20.09.2013


Preşedinte ANLP RM               Director formare NLP

Victoria Bahnari MSc               Cristian Grigore MSc


 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal