NLP Practitioner - anlp-rm.eu

Du-te la conținut

Meniul principal :

NLP Practitioner

Nivele de formare
NLP Practitioner

La sfarsitul nivelului de Practitioner, abilitatile dobandite includ:

 •    acuitate senzoriala si atentie mult imbunatatita

 •    stabilirea si mentinerea raportului, verbal si non-verbal, prin pacing si leading

 •    calibrarea , in toate componentele sale

 •    identificarea sistemelor de reprezentare (SR), utilizarea tehnicilor verbale si non-verbale bazate pe SR

 •    identificarea si schimbarea submodalitatilor

 •    stabilirea de obiective si lucrul cu obiectivele, la nivel avansat

 •    schimbarea starii interioare si inducerea congruentei personale

 •    recunoasterea si implementarea de ancore VAKOG

 •    identificarea nivelelor logice

 •    utilizarea tehnicilor lingvistice : meta-model si modelul Milton

 •    lucrul cu transa, pentru propria persoana

 •    utilizarea altor tehnici lingvistice :reframing, metafora, suprapunere si translatie SR

 •    asociere si disociere

 •    chunking

 •    recunoasterea si schimbarea celor 3+1 pozitii perceptuale

 •    identificarea si schimbarea de micro si macro- strategii

 •    lucrul cu linia timpului

Practitionerul trebuie sa faca dovada stapanirii cunostiintelor teoretice si a metodelor practice predate. Metodele si tehnicile NLP invatate, cu anumite exceptii specificate, nu pot fi utilizate decat pentru propria persoana; la acest nivel nu exista autorizare pentru consultanta sau coaching cu NLP.

Curriculum NLP Practitioner EANLP (DVNLP)

CURRICULUM NLP-Practitioner ANLP RM

Durata

Durata obligatorie de training 130 sau mai multe ore de training inclusiv testare, împărţite pe 18 sau mai multe zile de training. Supervizare facultativă: 15 ore de supervizare individuală sau în grupă în cadrul programului de training şi/sau după testare.

• Training-ul va fi condus de un formator principal certificat NLP.
• De la un număr de 10 participanţi este obligatorie prezenţa unui asistent care are o calificare de NLP-Practitioner.

Calificarea formatorului

• Formator principal certificat ANLP RM, sau echivalent
• Lehrtrainer DVNLP
• Fellow Member Trainer IANLP
• sau similar

Mărimea grupei

• o grupă de training este compusă din minimum 6 (șase) participanţi.

Aptitudinile Practicianului NLP şi criteriile de evaluare şi certificare

• Practicianul NLP cunoaşte şi integrează procesual presupoziţiile NLP.
• Cunoaşte conţinuturile de bază, aptitudinile, tehnicile, tiparele, metodele şi conceptele NLP şi este în stare să le aplice în practică cu un scop util.
• Aptitudinile de bază ale unui Practician NLP sînt îndeosebi capacitatea de a intra în raport, claritatea obiectivului, capacitatea de percepţie, flexibilitatea, acţiunea orientată către resurse şi ecologie.

Conţinuturi minime

1. Stabilirea şi menţinerea raportului
2. Pacing şi Leading
3. Calibrarea
4. Sistemele reprezentaţionale
5. Meta-Modelul pentru limbaj
6. Milton-Modelul pentru limbaj
7. Cadrarea obiectivului
8. Transpunerea şi traducerea sistemelor reprezentaţionale
9. Recunoaşterea şi utilizarea stărilor spontane de transă
10. Crearea de metafore
11. Cadrări: cadrarea de contrast, cadrarea de relevanţă, cadrarea “ca şi cum”, Backtrack
12. Ancorarea: V A K
13. Feedback sensorial, activ şi pasiv
14. Direcţionarea către obiectiv a percepţiei proceselor interne şi externe
15. Disociere, Asociere; Poziţiile 1, 2, 3.
16. Chunking
17. Submodalităţi
18. Nivelurile (neuro) logice
19. Managementul orientat către obiectiv şi ecologic al resurselor
20. Reframing contextual şi de semnificaţie
21. Strategii: detectare, elicitare, utilizare, instalare, inclusiv modelul TOTE
22. Timeline

Diversele tehnici NLP, de exemplu Swish, colabarea ancorelor şi altele, sînt utilizări practice ale metodelor enumerate mai sus şi din acest motiv nu sînt menţionate în mod special.

Testarea scrisă pentru NLP-Practitioner

Testarea scrisă obligatorie privitor la conţinuturile din Practitioner training verifică transferul conţinuturilor minime şi serveşte asigurării calităţii formării NLP. Testul trebuie să demonstreze că următoarele conţinuturi au fost înţelese şi integrate:

1. Axiome/presupoziţii
2. Definirea obiectivului
3. Raport
4. Ancorarea
5. Sistemele reprezentaţionale
6. Meta-Modelul
7. Milton-Modelul
8. Timeline
9. Strategii
10. Submodalităţi
11. Tehnici
12. Ecologie

Concepţia formei şi conţinutului testării sînt la libera dispoziţie a formatorului principal certificat NLP. Materialele de testare ale participanţilor vor fi arhivate pentru 3 ani. În această perioadă, comisia pentru formare şi asigurarea calităţii în NLP a Asociaţiei are dreptul să solicite pentru control arhiva în întregime sau anumite extrase din aceasta.

Testarea practică pentru NLP-Practitioner


Concepţia formei şi conţinutului testării sînt la libera dispoziţie a formatorului principal certificat NLP şi se orientează după experienţa de viaţă şi profesională a participanţilor.

Testarea practică permite absolvenţilor training-ului să demonstreze, congruent, integrarea comportamentală a axiomelor şi a tehnicilor NLP, îndeosebi: elicitarea problemei, elicitarea obiectivului, raport, percepţie, flexibilitate şi feedback senzorial.

Conţinutul certificatului NLP-Practitioner

Certificatul NLP-Practitioner ARONLP trebuie să conţină următoarele detalii:

1. Afirmaţia de conformitate cu privire la respectarea standardelor ANLP RM
2. Ştampila si timbrul ANLP RM
3. Durata formării în zile şi ore de training
4. Data calendaristică a primei şi a ultimei zile de formare
5. Semnătura formatorului principal certificat NLP
6.   Titlul: NLP-Practitioner ANLP RM

Intrarea în vigoare: începînd de la 18.09.2013.

Preşedinte ANLP RM     Director formare NLP

Victoria Bahnari MSc     Cristian Grigore MSc 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal