NLP Trainer - anlp-rm.eu

Du-te la conținut

Meniul principal :

NLP Trainer

Nivele de formare
NLP Trainer

Durata minima a formarii de Trainer ANLP RM este de 18 zile de training live. Pentru certificarea ANLP RM minimum 130 de ore de credit si 15 ore de supervizare.
La sfarsitul nivelului de trainer, abilitatile dobandite includ:

  •    pacing si leading al grupurilor

  •    tehnici de prezentare

  •    realizarea designul-ului unui curs propriu

  •    design al unor exercitii care sa implice atat invatarea directa cat si acoperita, concomitent

  •    oferirea de raspunsuri si explicatii adecvate cu privire la continuturile pe care le prezinta

  •    capacitatea de a conduce demonstratii in fata grupului

  •    capacitatea de a oferi feed-back multi-level

  •    negociere si management al conflictelor

  •    utilizarea performanta a tuturor tehnicilor de limbaj verbal si non-verbal

  •    congruenta, incredere in sine, fluenta, charisma, cadru etic dezvoltat si respect pentru audienta

Nivelul de formare Trainer este obligatoriu pentru a deveni Formator de formatori - Master Trainer

Curriculum Trainer EANLP (DVNLP)


CURRICULUM NLP-Trainer ANLP RM


Condiţii de participare

Certificat de absolvire al unui NLP-Practitioner training şi al unui NLP-Master training ANLP RM sau echivalent şi cel puţin 2 ani de experienţă NLP de la începutul Practitioner training-ului sau cel putin 30 de luni de la începutul Practitioner trainingului pînă la data înmînării certificatului de NLP-Trainer ANLP RM.

Durata

Durata obligatorie de training 130 sau mai multe ore de training inclusiv testare, împărţite pe 18 sau mai multe zile de training. Superviziune obligatorie: după testare 15 ore de supervizare individuală sau în grup condusă de un formator principal certificat NLP. Conţinutul supervizarii este un seminar organizat de participant(ţi).

Training-ul este conceput de minimum 2 formatori principali certificaţi NLP care conduc trainingul împreună sau alternativ. Recomandare: cei 2 formatori principali certificaţi NLP să provină din institute NLP diferite.

De la un număr de 10 participanţi este obligatorie prezenţa unui asistent care are o calificare de NLP-Trainer. O grupă de Training are cel puţin 7 participanţi.

Înainte de training proiectul de training inclusiv materialele informative şi de reclamă vor fi prezentate pentru aprobare la ANLP RM.

Calificarea formatorului

• Formator principal certificat ANLP RM sau echivalent cu o vechime de minimum 3 ani
• A condus cel puţin 3 Practitioner training-uri şi 2 Master training-uri
• A asistat cel puţin la un NLP-Trainer´s Training

Aptitudinile Trainer-ului NLP şi criteriile de evaluare şi certificare

1. Aptitudini avansate de raport (stabilire şi păstrare a raport-ului cu fiecare participant şi cu întreaga grupă) - aptitudinea de a demonstra  şi explica tehnici şi conţinuturi - aptitudinea de a alterna între formă şi conţinut
2. Automanagement profesional, stabilitate emoţională, rezistenţă la stress, capacitatea de a lua decizii şi de a face compromisuri
3. Competenţa comportamentală de a aplica metodele NLP atît deschis cît şi acoperit
4. Integrarea axiomelor NLP la nivel comportamental şi în contexte de grup
5. Lucru ecologic atît cu individul singur cît şi cu grupurile, utilizarea proceselor de grup şi a resurselor participanţilor, competenţă în conducerea grupurilor şi în managementul conflictelor
6. Direcţionarea şi controlul proceselor şi conţinuturilor pe diverse niveluri (neuro)logice
7. Cunoaşterea concepţiilor psihologice şi neurologice, a metodelor psihoterapeutice şi modelelor uzuale de comunicare precum şi integrarea acestora în cadrul modelului NLP

Conţinuturi minime

1. Design-ul prezentării: stabilirea cadrului de început şi de încheiere – formulare de ţeluri –compararea ţelurilor cu rezultatele – stiluri de transmitere a informaţiilor – planificarea metodică a prezentării ţinînd seama de diferitele sisteme de reprezentare, metaprograme, strategii de învăţare – chunking-ul informaţiilor şi experienţelor – utilizarea noilor abilităţi şi cunoştinţe dobîndite independent de context şi cadru temporal
2. Pacing, Raport şi Leading al indivizilor şi grupurilor la diferite niveluri şi cu diferite metode
3. Realizarea unei atmosfere propice pentru învăţare
4. Design-ul exerciţiilor: definirea ţelului exerciţiului – învăţarea deschisă şi acoperită – integrarea şi utilizarea cunoştinţelor deja existente – separarea percepţiei de apreciere în cadrul fenomenelor de grup – feedback senzorial pentru grupuri şi procese de grup – adaptare flexibilă la abilităţile grupului – future pace al rezultatelor învăţării
5. Utilizarea practică a tehnicilor vizuale de prezentare
6. Instrucţiuni metaforice pentru procese şi pre-framings
7. Dare de feedback la diverse niveluri atît grupurilor cît şi indivizilor
8. Practicarea de intervenţii individuale şi de grup atît planificat cît şi proactiv şi reactiv
9. Capacitatea de a “utiliza” deranjamentele, critica, respingerea şi comportamentele problematice ale membrilor grupurilor
10. Utilizarea orientată către obiectiv a comunicării acoperite
11. Lărgirea orientată către obiectiv a propriului model despre lume
12. Cel puţin 2 prezentări în faţa unei grupe calificate cu cel puţin 6 participanţi, mai lungă de 20 de minute pe o temă prestabilită şi cu feedback din partea grupului şi a formatorilor principali certificaţi

Indicaţie: Ponderea principală a Trainer´s training-ului este de a permite însuşirea aptitudinilor de prezentare NLP. Se pot lua în considerare conţinuturi din ciclul de Practitioner sau Master, dar aceste conţinuturi nu sînt parte integrantă a ciclului de training şi a testing-ului final.

Testarea scrisă pentru NLP-Trainer

Testarea scrisă obligatorie verifică transferul conţinuturilor minime şi serveşte asigurării calităţii formării NLP. Testul trebuie să demonstreze, în special, înţelegerea şi integrarea conţinuturilor cognitive.

Concepţia formei şi conţinutului testării sînt la libera dispoziţie a formatorilor principali certificaţi NLP. Materialele de testare ale participanţilor vor fi arhivate pentru 3 ani. În această perioadă, comisia pentru formare şi asigurarea calităţii în NLP a Asociaţiei are dreptul să solicite pentru control arhiva în întregime sau anumite extrase din aceasta.

Testarea practică pentru NLP-Trainer

Concepţia formei şi conţinutului testării sînt la libera dispoziţie a formatorului principal certificat NLP şi se orientează după experienţa de viaţă şi cea profesională a participanţilor.

Testarea practică permite absolvenţilor NLP-Trainer`s training-ului să demonstreze congruent integrarea comportamentală a aptitudinilor de NLP-Trainer dobîndite.

Conţinutul certificatului NLP-Trainer

Certificatul NLP-Trainer ANLP RM trebuie să conţină următoarele detalii:

1. Afirmaţia de conformitate cu privire la respectarea standardelor ANLP RM
2. Ştampila ANLP RM și sigiliul de calitate ANLP RM - Trainer
3. Durata formării în zile şi ore de training
4. Data calendaristică a primei şi a ultimei zile de formare
5. Semnătura formatorului principal certificat NLP
6. Titlul: NLP-Trainer ANLP RM


Preşedinte ANLP RM   Comisia pentru asigurarea calității formărilor și certificare NLP    

Victoria Bahnari MSc       Ana Spînu MSc

 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal