NLP Basic - anlp-rm.eu

Du-te la conținut

Meniul principal :

NLP Basic

Nivele de formare
Curriculum NLP-Basic ANLP RM


Durata şi condiții de participare

Durata obligatorie de training este 36 sau mai multe ore de training, împărțite pe 5 sau mai multe zile de training. Condiții de participare: nedefinite.

Desfășurarea

• 80% sau mai mult din training va fi condus de un formator principal certificat ANLP RM.
• 20% din training poate fi condus de o altă persoană sub supervizarea unui formator certificat principal NLP (Master Trainer ANLP RM sau echivalent)
• de la un număr de 10 participanți este obligatorie prezența unui asistent care are o calificare minima de NLP-Practitioner ANLP RM sau echivalent

Calificarea formatorului


• Formator principal certificat ANLP RM  sau echivalent

Mărimea grupei

• o grupă de training este compusă din minimum 4 (patru) participanți

Aptitudinile participantului la NLP Basic şi criteriile de evaluare şi certificare

Participantul la NLP Basic demonstrează următoarele aptitudini de bază: capacitatea de a intra conștient în rapport, definește cu claritate obiective bine formulate, își lărgește capacitatea de percepție şi acționează ecologic orientat către resurse.

Conținuturi minime

1. Axiome NLP
2. Calibrare, Pacing şi Leading
3. Stabilirea şi menținerea rapportului
4. Sistemele de reprezentare: V A K O G
5. Cadrarea obiectivului
6. Introducere în ancorare: V A K
7. Feedback senzorial specific apreciativ
8. Asociere, Disociere: Pozițiile de percepție 1, 2, 3.
9. Introducere în nivelurile (neuro) logice
10. Managementul orientat către obiectiv şi ecologic al resurselor
11. Introducere în Metamodel

Criterii pentru certificare

Participarea integrală la formarea NLP-Basic şi integrarea comportamentală a conținuturilor prezentate.

Conținutul certificatului NLP-Basic


Certificatul NLP-Basic ANLP RM trebuie să conțină următoarele detalii:

1. Afirmația de conformitate cu privire la respectarea standardelor ANLP RM
2. Ştampila şi timbrul ANLP RM adecvat
3. Durata formării în zile şi ore de training
4. Data calendaristică a primei şi a ultimei zile de formare
5. Titlul: NLP-Basic ANLP RM
6. Semnătura formatorului principal certificat NLP

Intrarea în vigoare: începând de la 01.07.2016

Preşedinte ANLP RM     Director formare NLP

Victoria Bahnari MSc     Cristian Grigore MSc


 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal