NLP Master - anlp-rm.eu

Du-te la conținut

Meniul principal :

NLP Master

Nivele de formare


NLP Master

La sfarsitul nivelului de Master, abiltatile dobandite includ:

 •    capacitate avansata de pacing si leading

 •    lucrul cu nivelele logice: lucrul cu valori, schimbare de beliefs-uri, adaptarea si schimbarea criteriilor de ierarhie,    dezvoltare de abilitati, schimbare de comportamente; alinierea nivelelor neurologice

 •    tehnici lingvistice avansate: Sleight of Mouth

 •    identificarea si lucrul cu Metaprogramele

 •    lucrul avansat cu submodalitati

 •    lucrul cu tehnici avansate de Time Line

 •    comunicarea deliberata si simultana pe nivelul constientului si subconstientului

 •    negociere si management al conflictelor

 •    gandire sistemica

 •    lucrul performant cu transa

 •    capacitati avansate de modeling

Masterul trebuie sa faca dovada stapanirii cunostiintelor teoretice si a metodelor practice predate. El are dreptul de a utiliza cunostiintele si abilitatile dobandite pentru consultanta in domeniul comunicarii sau training de scurta durata (seminarii tematice).

Curriculum NLP-Master EANLP (DVNLP)

CURRICULUM NLP-Master ANLP RM

Condiţii de participare

Certificat de absolvire al unui NLP- Practitioner training ANLP RM sau echivalent.

Durata

Durata obligatorie de training 130 sau mai multe ore de training inclusiv testare, împărţite pe 18 sau mai multe zile de training. Supervizare obligatorie: 15 ore de supervizare individuală sau în grupă condusă de un formator principal certificat NLP (Master Trainer ANLP RM sau echivalent) în cadrul programului de training şi/sau după testare.

• Training-ul va fi condus de un formator principal certificat NLP.
• De la un număr de 10 participanţi este obligatorie prezenţa unui asistent cu calificarea de NLP-Master

Calificarea formatorului

• Formator  principal certificat ANLP RM sau echivalent care a susţinut cel puţin 3 (trei) Practitioner training-uri;
• Lehrtrainer DVNLP care a susţinut cel puţin 3 (trei) Practitioner training-uri;
• Fellow Member Trainer IANLP care a susţinut cel puţin 3 (trei) Practitioner training-uri;
• sau similar care a susţinut cel puţin 3 (trei) Practitioner training-uri.

Mărimea grupei

• o grupă de training este compusă din minimum 6 (şase) participanţi

Aptitudinile Master-ului NLP şi criteriile de evaluare şi certificare

• Competenţa comportamentală de utilizare a aptitudinilor practicianului NLP în combinaţii.
• Integrarea la nivel comportamental a presupoziţiilor NLP.
• Cunoaşte conţinuturile de bază, aptitudinile, tehnicile, tiparele, metodele şi conceptele NLP şi este în stare să le aplice competent în practică atît la el însuşi cît şi la alţii.
• Dezvoltarea continuă a capacităţii proprii de percepţie.
• Prestarea de muncă ecologică de schimbare personală atît cu sine însuşi cît şi cu alţii.
• Abilitatea de a diferenţia între formă şi conţinut, între experienţă şi aparenţă.
• Abilităţi avansate de raport (stabilirea şi păstrarea raportului cu fiecare membru al grupei de training şi cu întreaga grupă).

Conţinuturi minime

1. Prezentarea şi/sau demonstrarea de către participant  a unei aplicaţii (tehnici) NLP pe care o utilizează frecvent în  viaţa sa de zi cu zi sau profesional.
2. Metaprograme.
3. Valori şi criterii.
• Identificare şi utilizare
• Ierarhia criteriilor
• Elicitarea echivalentelor complexe
• Adaptarea şi schimbarea criteriilor
4. Sleight of Mouth.
5. Submodalităţi avansate.
6. Utilizarea şi transformarea convingerilor şi prejudecăţilor.
7. Aprofundarea Meta-Modelului şi Milton-Modelul.
8. Comunicarea deliberată la mai multe niveluri.
9. Modele de negociere şi pentru managementul conflictelor.
10. Introducere în tehnici de prezentare şi în munca cu grupurile.
11. Modelling – ABC-ul modelării NLP.
12. Munca sistemică (grupuri, familii, echipe).
13. Munca avansată pe Timeline.
14. Modele integrative NLP: de exemplu SCORE, SOAR, ROLE.

• Diversele tehnici NLP, de exemplu Re-Imprinting, Visual Squash, Resolving Grief, Core Transformation Process şi altele, sînt utilizări practice ale metodelor enumerate mai sus şi din acest motiv nu sînt menţionate în mod special.

• Conţinuturile vor fi explicate teoretic într-o formă de prezentare cognitivă adecvată și vor fi integrate prin demonstrații practice și exerciții. Partea de aplicație a cunoștințelor dobîndite include observarea, experiența personală și coachingul.

Testarea scrisă pentru NLP-Master

Testarea scrisă obligatorie privitor la conţinuturile din NLP-Master training verifică transferul conţinuturilor minime şi serveşte asigurării calităţii formarii NLP. Testul trebuie să demonstreze că următoarele conţinuturi au fost înţelese şi integrate:

1. Valori
2. Convingeri
3. Munca cu grupurile/sisteme
4. Sleight of Mouth
5. Modelarea
6. Metaprogramele
7. Timeline
8. Elemente de bază ale muncii cu grupurile şi tehnici de prezentare

Concepţia formei şi conţinutului testării sînt la libera dispoziţie a formatorului principal certificat NLP. Materialele de testare ale participanţilor vor fi arhivate pentru 3 ani. În această perioadă, comisia pentru formare şi asigurare a calităţii în NLP a Asociaţiei are dreptul să solicite pentru control arhiva în întregime sau anumite extrase din aceasta.

Testarea practică pentru NLP-Master

Concepţia formei şi conţinutului testării sînt la libera dispoziţie a formatorului principal certificat NLP şi se orientează după experienţa de viaţă şi profesională a participanţilor.

Testarea practică permite absolvenţilor NLP-Master training-ului să demonstreze congruent, integrarea comportamentală a axiomelor şi a tehnicilor NLP, îndeosebi: capacitatea de percepţie, munca de schimbare cu sine însuşi şi cu alţii, precum şi raport.

Certificatul NLP-Master ANLP trebuie să conţină următoarele detalii:

1. Afirmaţia de conformitate cu privire la respectarea standardelor ANLP RM
2. Ştampila si timbrul ANLP RM
3. Durata formării în zile şi ore de training
4. Data calendaristică a primei şi a ultimei zile de formare
5. Semnătura formatorului principal certificat NLP
6. Titlul: NLP-Master ANLP RM.

Intrarea în vigoare: începînd de la 18.09.2013.

Preşedinte ANLP RM     Director formare NLP

Victoria Bahnari MSc     Cristian Grigore MSc

 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal