Master Advanced - anlp-rm.eu

Du-te la conținut

Meniul principal :

Master Advanced

Nivele de formare

Advanced-NLP-Master

Conditia preliminara pentru acest nivel de formare este absolvirea unei formari de NLP-Master ARONLP sau echivalenta. Formarea NLP Advanced Master pune accentul pe orientarea profesionala in diverse domenii de activitate (de exemplu: pedagogie, sanatate, business, neurostiinte, sport etc.) si constituie o aprofundare a aptitudinilor dobandite in formarea de master.

In prezent asociatia nu ofera formari de advanced NLP master. Programa este gata si vom reveni cu detalii deindata ce va exista suficienta cerere de formare din partea membrilor ANLP RM.

Curriculum Advanced-NLP-Master EANLP (DVNLP)CURRICULUM Advanced NLP-Master ANLP RM

Condiţii de participare

• Certificate de absolvire NLP- Practitioner și
• NLP- Master ANLP RM, sau echivalent.

Durata

• Durata minimă de training 65 ore de training inclusiv testare, împărţite pe 9 (nouă) sau mai multe zile de training.
• Supervizare facultativă: 10 ore de supervizare individuală sau în grupă condusă de un formator principal certificat NLP (Master Trainer).
• Pentru aprofundarea cunoștințelor dobîndite sînt recomandate 20 de ore studiu de grupă .  

Desfășurarea

• Trainingul va fi condus de cel puțin un formator principal certificat NLP (Master Trainer).
• Formatorul principal certificat NLP trebuie să presteze cel putin 80% din durata trainingului.

Asistența

• Dacă este necesar, trainingul poate fi acompaniat de persoana de asistență
• Persoana de asistență va avea o calificare adecvată, cel putin la nivel de Master ANLP RM sau echivalent

Calificarea formatorului principal

• Formatorul este de cel putin 3 ani Master Trainer ANLP RM sau echivalent
• A condus cel putin 3 NLP-Practitioner si 2 NLP-Master traininguri.

Condiții preliminare


• Înainte de training proiectul de trening, inclusiv materialele informative şi de reclamă vor fi prezentate pentru aprobare la Comisia de formare si certificare ANLP RM. Formatorii primesc în decurs de 14 zile răspunsul scris la cerere.
• Formatorul prezintă înainte de training documentele sale de calificare la Comisia de formare și certificare ANLP RM.

Mărimea grupei de training

O grupă de training are cel puţin 6 (șase) participanţi.

Conţinuturi minime

Aprofundarea tehnicilor NLP la nivel de Master, de exemplu:

• Metaprograme.
• Lucru avansat pe Timeline
• Core Transformation.
• Lucru cu “Echipa Internă”.
• Panorama Socială
• Lucru avansat cu valori şi convingeri etc.

Continuturile pot fi și din domeniile de utilizare de exemplu: sănătate, pedagogie, sport, business, neurobiologie. Ele oferă aprofundarea și întregirea (completarea) metodelor NLP la nivel de Master și conțin utilizări specifice pe domenii de activitate.

Aptitudinile participanților și criteriile de evaluare și certificare


• Automanagement profesional, stabilitate emoțională, rezistență la stress, capacitatea de a face compromisuri și de a lua decizii
• A integrat personal conținuturile prezentate și le poate utiliza cu responsabilitate

Testarea scrisă pentru NLP-Master

• Testarea scrisă obligatorie verifică transferul conţinuturilor minime şi serveşte asigurării calităţii formării NLP. Testul trebuie să demonstreze integrarea și înțelegerea cognitivă a conţinuturilor prezentate.
• Concepția formei şi conţinutului testării sînt la libera dispoziţie a formatorului principal certificat NLP. Materialele de testare ale participanţilor vor fi arhivate pentru 3 ani.
• În această perioadă, comisia pentru formare şi asigurarea calităţii în NLP a Asociaţiei are dreptul să solicite pentru control arhiva în întregime sau anumite extrase din aceasta.

Testarea practică pentru NLP-Master

• Concepţia formei şi conţinutului testării scrise sînt la libera dispoziţie a formatorului principal certificat NLP şi se orientează după experienţa de viaţă şi profesională a participanţilor.
• Testarea practică, permite absolvenţilor NLP-Master Advanced Curriculum-ului, să demonstreze congruent integrarea tehnicilor NLP învățate.

Conţinutul certificatului Advanced NLP-Master

Certificatul Advanced NLP-Master ANLP RM trebuie să conţină următoarele detalii:

1. Afirmaţia de conformitate cu privire la respectarea standardelor ANLP RM
2. Afirmatia de conformitate privitor la respectarea curriculum-ului Advanced-NLP-Master ANLP RM.
3. Titlul: Advanced-NLP-Master ANLP RM.
4. Specificările privitor la domeniul de utilizare (de exemplu: sănătate, pedagogie, sport, business, neurobiologie) pot fi menționate în textul certificatului, dar nu în titlu
5. Ştampila ANLP RM
6. Durata formării în zile şi ore de training
7. Data calendaristică a primei şi a ultimei zile de formare
8. Semnătura formatorului principal certificat NLP


Intrarea în vigoare: începînd de la 20-09-2013.


Preşedinte ANLP RM                  Director formare NLP

Victoria Bahnari MSc                  Cristian Grigore MSc


 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal